Title
De meritocratie in vraag gesteld : omgaan met diversiteit : de moeilijkste oefeningen in het onderwijs?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Sociology
Law
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
(2014) :5 , p. 36-41
ISSN
0778-0443
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Een van de belangrijkste transities die zich in de grotere steden in de wereld, en dus ook in Vlaanderen, voltrekt is de overgang van een door autochtonen gedomineerde stad naar een door minderheden gedomineerde stad. Althans voornamelijk in demografische termen. Deze diversifiëring toont zich het sterkst bij de jongere leeijdsgroepen en onderwijsinstanties worden als een van de eerste grote sociale instituties met deze transitie geconfronteerd. De grote vraag blij echter hoe deze toenemende met name etnisch- culturele diversiteit wordt aangevoeld en welke discoursen er rond worden geconstrueerd. Verschillende onderzoeken maken duidelijk dat er grote onderwijsongelijkheden zijn tussen bepaalde minderheidsgroepen en de meerderheidsgroep, maar dit zegt weinig over de onderliggende processen die hierbij een rol spelen. Dit artikel, dat gebaseerd is op het grootschalige Oprit 14-project, gaat dieper in op deze processen, en tracht de discoursen met betrekking tot onder andere onderwijssucces en -falen en de verhouding tussen Nederlands en anderstaligheid verder uit te diepen. Hierbij spelen met name processen van (on)bewuste culturalisering en stigmatisering een belangrijke rol aangezien ze vaak een domper zetten op de onderwijsaspiraties van jongeren.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/a4e7b0/5bfc0d20.pdf