Publication
Title
Menswaardig en behoorlijk wonen aan de onderkant : pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Woonnood in Vlaanderen : feiten, mythen, voorstellen / Decker, De, P. [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Garant, 2015
ISBN
978-90-441-3313-4
Volume/pages
p. 607-617
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.09.2015
Last edited 01.10.2015
To cite this reference