Publication
Title
Veilige schoolomgeving en zone 30 : van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2005, 24 en 25 november 2005, Antwerpen
Publication
2005
Volume/pages
p. 1-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 24.09.2015
Last edited 01.10.2015