Publication
Title
De onttovering van de wereld : afscheidscollege ter gelegenheid van het emeritaat van professor André Cloots als hoogleraar filosofie aan de KU Leuven op 11 oktober 2014
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Wijsgerig Gezelschap : mededelingen
Publication
2015
Volume/pages
61(2015), p. 16-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.09.2015
Last edited 08.04.2017
To cite this reference