Publication
Title
Behandeling van ribfracturen : literatuuranalyse
Author
Abstract
Ribfracturen komen vaak voor bij traumapatiënten. Er zijn hiervoor verschillende behandelopties, zowel conservatief als chirurgisch. Het doel van deze literatuuranalyse is het evalueren van de richtlijnen voor de behandeling van ribfracturen. Verschillende factoren beïnvloeden de morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met ribfracturen. Vaak gevonden voorspellende factoren voor een negatieve uitkomst, ongeacht de behandeling, zijn: geassocieerd letsel, leeftijd (vooral > 65 jaar en in mindere mate > 45 jaar) en het aantal gebroken ribben (> 5). Een conservatieve behandeling bestaat voornamelijk uit een ondersteunende behandeling met pijnmedicatie. Er zijn drie gerandomiseerde studies en één meta-analyse welke fladderthorax als indicatie voor chirurgisch behandeling bevestigden. Er bestaat geen consensus over het optimale tijdstip en gebruikte methode voor chirurgische fixatie van ribfracturen. Er is een classificatiesysteem voor ribfracturen gepubliceerd dat voorspellend was voor de mortaliteit, de opnameduur op intensieve zorgen en hospitalisatieduur wanneer deze retrospectief werd toegepast. Er zijn echter geen andere studies gevonden die deze classificatie gebruikten. Er is weinig tot geen consensus over de indicaties voor chirurgische fixatie van ribfracturen. Gesuggereerde indicaties voor chirurgische behandeling zijn niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd met uitzondering van de fladderthorax. Er bestaat geen universeel gebruikt systeem voor de classificatie van ribfracturen om te kunnen differentiëren tussen patiënten.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2015
ISSN
0371-683X
Volume/pages
71:18(2015), p. 1165-1174
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.09.2015
Last edited 10.05.2017
To cite this reference