Publication
Title
Bokrijk : het Openluchtmuseum : portret van het pre-industriële Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie. - Amsterdam, 2008
Source (series)
België: een parcours van herinnering. - Amsterdam, 2008; 2
Publication
Amsterdam : Bert Bakker, 2008
ISBN
978-90-351-3304-4
Volume/pages
p. 402-413
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 13.10.2015
Last edited 07.01.2016