Publication
Title
Simultane oralemijtenanafylaxie ("pancake syndrome") bij een vader en zijn dochter : casuïstiek en literatuuroverzicht
Author
Abstract
Oralemijtenanafylaxie (OMA), ook het pancake syndrome genoemd, is een aandoening die gekenmerkt wordt door (ernstige) allergische reacties ten gevolge van de inname van voedsel waarin bloem zit gecontamineerd met mijten. De kliniek van OMA is zeer verscheiden en wordt bepaald door de plaats en de mate van mastcellen/basofielendegranulatie en treedt doorgaans op binnen het uur na de ingestie. De meest voorkomende symptomen zijn kortademigheid, angio-oedeem, wheezing en neusloop. Vooralsnog blijven de allergenen verantwoordelijk voor OMA niet geïdentificeerd. De diagnose van OMA berust op een suggestieve anamnese verenigbaar met een allergische reactie naar aanleiding van de inname van voedsel dat meel bevat, aangevuld met het aantonen van een sensibilisatie ten opzichte van mijten, het aantonen van mijten in de verdachte bloem, positieve huidtesten met de verdachte bloem en negatieve huidtesten met niet-gecontamineerde bloem. Niet zelden, zoals bij de in deze tekst besproken patiënten, is de gecontamineerde bloem niet meer beschikbaar, waardoor de correcte diagnose bemoeilijkt wordt. In dit manuscript wordt er voor het eerst simultane OMA beschreven bij een vader en zijn dochter, waarschijnlijk toe te schrijven aan beignetbloem gecontamineerd met mijten. Een literatuuroverzicht leert dat de diagnose van OMA gemakkelijk gemist wordt en overwogen moet worden in geval van anafylaxie sine causa apparente.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2015
ISSN
0371-683X
Volume/pages
71:18(2015), p. 1198-1201
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.10.2015
Last edited 15.10.2015
To cite this reference