Publication
Title
De toegevoegde waarde van zeehavens : Antwerpen en Rotterdam : centra van hoogwaardige logistieke toegevoegdewaardecreatie?
Author
Abstract
De vraag die in dit artikel centraal staat is of de twee belangrijke mainports Rotterdam en Antwerpen zich in de afgelopen decennia daadwerkelijk hebben getransformeerd tot brainportsnaast de mainportfuctieen in hoeverre zij zich tot centra van logistieke toegevoegdewaardecreatie in ketens hebben ontwikkeld.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift vervoerswetenschap. - Delft, 2003, currens
Publication
Delft : 2015
ISSN
1571-9227
Volume/pages
51:3(2015), p. 83-97
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.10.2015
Last edited 05.08.2017
To cite this reference