Title
Competenties kwaliteitsvol beoordelen : brengt een comparatieve aanpak soelaas?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Deventer ,
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Volume/pages
33(2015) :2 , p. 55-67
ISSN
0168-1095
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In het hoger onderwijs wordt steeds vaker met performance assessments gewerkt om competenties van studenten te evalueren. Docenten worstelen echter met hoe performance assessments het beste kunnen scoren. Meestal wordt hier een combinatie van criterialijsten en holistisch scoren voor gebruikt. Deze methode leidt echter niet altijd tot betrouwbare resultaten. Ook treden er problemen op met de validiteit, doordat in deze methode de competentie niet als geheel benaderd wordt. In dit artikel wordt ingegaan op deze problematiek en wordt een alternatieve benadering voorgesteld, de comparatieve beoordelingsmethode (CB). In CB wordt aan beoordelaars gevraagd prestaties van studenten te vergelijken en aan te geven welke het best presteert in termen van de te beoordelen competentie. Door meerdere vergelijkingen op te lossen kan een rangorde gegenereerd worden van beste naar minst goede prestatie. Betrouwbaarheid wordt nagestreefd door meerdere beoordelaars prestaties meerdere keren te laten beoordelen. Daarnaast stelt de methode meer valide te zijn, omdat de beoordelaars hun keuze baseren op basis van een holistische evaluatie van de prestaties en de taak voor studenten kan meer open geformuleerd worden. Alhoewel onderzoek laat zien dat het een veelbelovende alternatieve methode is, is meer onderzoek noodzakelijk naar de betrouwbaarheid, validiteit en praktische haalbaarheid.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/3f1135/128392.pdf
Handle