Publication
Title
Competenties kwaliteitsvol beoordelen : brengt een comparatieve aanpak soelaas?
Author
Abstract
In het hoger onderwijs wordt steeds vaker met performance assessments gewerkt om competenties van studenten te evalueren. Docenten worstelen echter met hoe performance assessments het beste kunnen scoren. Meestal wordt hier een combinatie van criterialijsten en holistisch scoren voor gebruikt. Deze methode leidt echter niet altijd tot betrouwbare resultaten. Ook treden er problemen op met de validiteit, doordat in deze methode de competentie niet als geheel benaderd wordt. In dit artikel wordt ingegaan op deze problematiek en wordt een alternatieve benadering voorgesteld, de comparatieve beoordelingsmethode (CB). In CB wordt aan beoordelaars gevraagd prestaties van studenten te vergelijken en aan te geven welke het best presteert in termen van de te beoordelen competentie. Door meerdere vergelijkingen op te lossen kan een rangorde gegenereerd worden van beste naar minst goede prestatie. Betrouwbaarheid wordt nagestreefd door meerdere beoordelaars prestaties meerdere keren te laten beoordelen. Daarnaast stelt de methode meer valide te zijn, omdat de beoordelaars hun keuze baseren op basis van een holistische evaluatie van de prestaties en de taak voor studenten kan meer open geformuleerd worden. Alhoewel onderzoek laat zien dat het een veelbelovende alternatieve methode is, is meer onderzoek noodzakelijk naar de betrouwbaarheid, validiteit en praktische haalbaarheid.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Publication
Deventer : 2015
ISSN
0168-1095
Volume/pages
33:2(2015), p. 55-67
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 28.10.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference