Publication
Title
De fiscale gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie
Author
Abstract
In 2009 werd de et op het gerechtelijk akkoord vervangen door de Wet Continuïteit Ondernemingen ("WCO"). Deze nieuwe wet zorgde voor een welgekomen vernieuwde reddingsboei voor ondernemingen in moeilijkheden. Na enkele aanpassingen is deze wet inmiddels tot volle wasdom gekomen. De WCO draagt de fiscale neutraliteit hoog in het vaandel en heeft ook in fiscalibus enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo beschikt de fiscus niet langer over een bijzonder statuut als schuldeiser in herstelprocedures, maar moet deze op heden eerder als een meest begunstigde (gewone) schuldeiser worden beschouwd. Ook wordt in deze bijdrage vastgesteld dat de aard van de belasting een potentieel belangrijke rol speelt bij de bepaling of de betreffende belastingschuld in, dan wel buiten de opschorting valt. Vervolgens wordt stil gestaan bij de fiscale gevolgen van de WCO voor wat betreft zowel personenbelasting als btw. Inzake personenbelasting worden de (voorwaardelijke) vrijstellingen voor zowel schuldenaar als schuldeiser en hun toepassingsgebied nader onderzocht. Inzake btw geeft het recht van teruggaaf van btw en de mogelijke herleving van deze schuld, aanleiding tot enkele knelpunten voor elk van de verschillende herstelschema's.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2015
ISSN
2031-8219
Volume/pages
480(2015), p. 337-351
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.11.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference