Publication
Title
Over het recht van de schuldeiser om nakoming door een derde te weigeren : de schuldeiser is niet de hoeder van zijn betaler
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
42(2014-2015), p. 1660-1663
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.11.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference