Publication
Title
Potentiële gebreken in serieproducten : hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?, (noot onder HvJ 5 maart 2015)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2015
ISSN
1372-3170
Volume/pages
1(2015-2016), p. 49-59
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.11.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference