Publication
Title
Detachering en niet-EG-landen waarmee België een bilateraal verdrag heeft afgesloten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationale detachering / Regenmortel, van, Anne [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 1993
Volume/pages
p. 87-97
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference