Publication
Title
De gevolgen van het aankopen van naburige percelen op een recht van overgang : een bespreking in het licht van de artikelen 710bis BW, 702 BW en 1184, lid 2 BW
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed. - Brugge
Publication
Brugge : 2015
ISSN
1781-989X
Volume/pages
5(2015), p. 281-288
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.11.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference