Publication
Title
Overheidsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese gemeenschapsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het recht van de europese unie en de belgische rechter / Cariat, N. [edit.]; et al.
Publication
Brussel : Bruylant, 2015
ISBN
978-2-8027-4957-8
Volume/pages
p. 397-422
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.11.2015
Last edited 17.05.2019
To cite this reference