Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- samenloop van sociale uitkeringen- arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: Hof van Justitie 6 april 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle