Publication
Title
Vertekend verleden : geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Letterkunde, Instituu voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden, 2015
Volume/pages
368 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.11.2015
Last edited 17.11.2015
To cite this reference