Title
Vertekend verleden : geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
doctoralThesis
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Letterkunde, Instituu voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden, [*]
Subject
Literature
History
Volume/pages
368 p., ill.
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle