Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- materiële werkingssfeer van de verordening- hoofdelijke aansprakelijkheid van hoofdaannemer tot het betalen van sociale-zekerheidspremies van in gebreke blijvende onderaannemer: Hof van Justitie 18 mei 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle