Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- materiële werkingssfeer van de verordening- hoofdelijke aansprakelijkheid van hoofdaannemer tot het betalen van sociale-zekerheidspremies van in gebreke blijvende onderaannemer: Hof van Justitie 18 mei 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
59(1995/1996) , p. 653-654
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle