Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- werknemer die in een andere dan de bevoegde lidstaat woont- ziekteverstrekkingen aan de gezinsleden in het land van woonplaats: Hof van Justitie 8 juni 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
59(1995/1996) , p. 712-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle