Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- overeenkomst gesloten op basis van artikel 17- werkloosheidsuitkeringen overeenkomstig artikel 71, lid 1, sub b-ii- woonplaats en plaats van tewerkstelling in een andere dan de bevoegde staat: Hof van Justitie 29 juni 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
59(1995/1996) , p. 712-713
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle