Publication
Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- nationale anti-cumulatiebepalingen- uitkeringen van dezelfde aard: Hof van Justitie 13 juli 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
59(1995/1996), p. 715
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference