Publication
Title
De rechtspositie van vreemdelingen in het Belgisch sociaal zekerheidsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen / Feyter, de, Koen [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 1995
Volume/pages
p. 397-446
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference