Publication
Title
Het werk van een klerk : een stylometrische verkenning van het auteurschap achter 'Der ystorien bloeme' = The work of a clerk. A stylometric exploration of authorship behind Der ystorien bloeme
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. - Leiden, 1881, currens
Publication
Leiden : 2013
ISSN
0040-7550
Volume/pages
129:4(2013), p. 246-273
ISI
000330142500006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 17.11.2015
Last edited 09.05.2018
To cite this reference