Publication
Title
Dwingt het Grondwettelijk Hof het Hof van Cassatie tot een verfijning van zijn Anca-rechtspraak, (noot onder GwH 30 juni 2014, nr. 99/2014)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
40(2014-2015), p. 1578-1582
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 23.11.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference