Publication
Title
'Van vaudeville' naar 'blijspel', van 'lobbis' naar 'leelykaert', 'Keizer Karel en de Berchemsche boer in 1841 en 1850'
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van Ninette tot Herbergprinses: 150 jaar Vlaamse opera / Ceulemans, A. [edit.]; et al.
Source (series)
Klanken door de tijd, Bijdragen tot de Vlaamse muziekgeschiedenis ;2
Publication
Antwerpen : Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, 2015
Volume/pages
p. 26-47
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2015
Last edited 29.08.2019
To cite this reference