Publication
Title
'Er is altyd behoefte aen Vlaemsche liederen' : de interactie tussen tekst en muziek in de dichtbundels en de briefwisseling van Theodoor Van Ryswyck (1811-1849)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek MMXV Studiecentrum voor Vlaamse Muziek / Ceulemans, A. [edit.]; et al.
Source (series)
Klanken door de tijd, Bijdragen tot de Vlaamse muziekgeschiedenis ; 1
Publication
Antwerpen : Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, 2015
Volume/pages
p. 8-27
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2015
Last edited 28.11.2015
To cite this reference