Publication
Title
Vroeg ontstane eetstoornissen : literatuuroverzicht
Author
Abstract
Achtergrond: De incidentie van anorexia nervosa (an) bij adolescenten is duidelijk toegenomen door de jaren. In verschillende studies en in de media wordt gesuggereerd dat an de laatste tijd ook meer voorkomt in de preadolescentaire fase. Gezien de impact van een eetstoornis op een kind is het belangrijk tijdig de juiste diagnose en behandeling te starten. Doel: Een overzicht geven van de kenmerken en kwetsbaarheden van de patiënt met vroeg ontstane eetstoornis. Deze informatie kan belangrijk zijn in het kader van vroegdiagnostiek, preventie en sensibilisering betreffende vroeg ontstane eetstoornissen. Methode: Wij verrichtten een literatuuronderzoek naar vroege eetstoornissen. Hiervoor werd gebruikgemaakt van de medische database PubMed en aanverwante relevante artikelen die vanuit de referenties werden geselecteerd. Er werden 34 relevante artikelen geselecteerd, gepubliceerd tussen 1987 en 2014. Resultaten: In de literatuur worden kenmerken en kwetsbaarheden vermeld op verschillende vlakken. Er worden biologische factoren beschreven (voorafgaande streptokokkeninfectie, voorafgaande huisartsconsulten, medische voorgeschiedenis), psychologische factoren (comorbiditeit, temperament, bepaald persoonlijkheidsprofiel, maturatieangst) en omgevingsfactoren (familiale voorgeschiedenis, familiaal functioneren, stresserende gebeurtenissen). Conclusie: Vanuit de literatuur lijkt de vroege ontwikkeling van an bij kinderen gerelateerd aan een complexe combinatie van etiologische factoren. Er is echter behoefte aan nog meer onderzoek betreffende deze patiëntengroep.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2015
ISSN
0303-7339
Volume/pages
57:11(2015), p. 805-814
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.12.2015
Last edited 02.12.2015
To cite this reference