Publication
Title
De nieuwe weg van de Europese sociaal-democratie : convergentie, meningsverschillen en gemeenschappelijke vragen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Hedendaags kapitalisme : twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme / Becker, F. [edit.]; et al.
Publication
Amsterdam : Wiardi-Beckman Stichting, 1999
Volume/pages
p. 77-106
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 02.12.2015
Last edited 06.03.2018