Title
Memendo : leidraad ter versterking van het netwerk van de rouwende
Memendo : guidance to strengthen the network of the grieving
multifunctioneel verantwoordelijke
Dewit, Ivo
Product designer
Van Den Bossche, Ella
Faculty/Department
Faculty of Design Sciences
Publication type
Publication
[*]
Subject
Art
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)