Title
Ontwerp en uitvoering van een experimentele betaalteminal. Met deze terminal kan een betaling gesimuleerd en gedemonstreerd worden.
Parallel title
Conceptual design of an experimental payment terminal. With this terminal, a payment interaction can be simulated, tested and demonstrated.
Product designer
Van Campenhout, Lukas
Faculty/Department
Faculty of Design Sciences
Publication type
Publication
[*]
Subject
Art
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)