Publication
Title
Makro-stimulering en internationale verwevenheid : een beschouwing over de internationale aspekten van een reflatiebeleid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor politieke ekonomie. - Amsterdam, 1977 - 2007
Publication
Amsterdam : 1983
ISSN
0165-442X
Volume/pages
7:2(1983), p. 85-100
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 03.12.2015
Last edited 22.12.2015