Publication
Title
Advanced practice nursing : verpleegkundig specialisten in Vlaamse universitaire ziekenhuizen
Author
Abstract
De zorg heeft de laatste twintig jaar belangrijke veranderingen doorgemaakt, zowel in het zorgaanbod als in de patiëntengroep. Deze veranderingen hebben een diepgaande impact op de organisatie van de acute zorg, op de professionalisering van zorgverleners en tevens op de opdracht, taakinvulling en organisatie van de verpleegkundige praktijkvoering. Eén van de belangrijke evoluties is de toenemende ontwikkeling in ziekenhuizen van advanced practice nursing (APN) door verpleegkundig specialisten (VS) aan te stellen, die via wetenschappelijk onderbouwde, specialistische klinische kennis en specifieke vaardigheden en competenties de diepgang en innovatie van de zorg en de verpleegkunde bewerkstelligen. Het artikel beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van APN met een focus op VS in een (inter)nationale context. Coachen en begeleiden van patiënten en familieleden en van verpleegkundigen en andere zorgverleners, onderzoeker, klinisch en professioneel leiderschap, interdisciplinair samenwerken en ondersteunen van ethische besluitvorming zijn essentiële rollen die de VS vervult. Dit artikel bespreekt hoe APN concreet vorm krijgt in vier Vlaamse universitaire ziekenhuizen (Leuven, Gent, Brussel, Antwerpen) en welke onderwijs- en opleidingsbehoeften en randvoorwaarden voor implementatie van deze functies in ziekenhuizen zijn. Dit artikel wil een bijdrage leveren tot een debat met relevante stakeholders waaronder o.a. ziekenhuisdirecties en artsen over de rol van APN/VS in de zorg in Vlaanderen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2015
ISSN
0371-683X
Volume/pages
71:23(2015), p. 1533-1542
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.12.2015
Last edited 11.12.2015
To cite this reference