Publication
Title
Omrekening van de jaarrekening van buitenlandse ondernemingen in het kader van de geconsolideerde jaarrekening: een overzicht van de stand van zaken bij Belgische portefeuillemaatschappijen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde
Publication
1995
Volume/pages
20:4(1995), p. 21-38
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference