Publication
Title
Europees recht - Rechtsbescherming - Directe beroepen - Beroep tot nietigverklaring - Petitierecht - Bij Europees Parlement ingediend verzoekschrift - Ontvankelijk verklaard verzoekschrift - Besluit houdende sluiting van petitieprocedure - Niet voor beroep vatbare handeling - Niet-ontvankelijkheid - HvJ 9 december 2014
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
9(2015-2016), p. 357
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.12.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference