Publication
Title
Het Hooglied in het Middelnederlands (ca. 1300-ca. 1500)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Bijbel in de Lage Landen : elf eeuwen van vertalen. - Heerenveen, 2015
Publication
Heerenveen : Royal Jongbloed, 2015
ISBN
978-90-8525-039-5
Volume/pages
p. 99-110
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 09.12.2015
Last edited 04.09.2018
To cite this reference