Publication
Title
De preek van Jan Lyoen tegen de achtergrond van de Middelnederlandse preekliteratuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
Extra informatie/zoekmogelijkheden Het Gruuthusehandschrift : literatuur, muziek, devotie rond 1400 / Willaert, Frank [edit.]; et al.
Publication
Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2015
ISBN
978-90-72474-95-7
Volume/pages
p. 177-188
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 16.12.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference