Publication
Title
Het industrieel erfgoed van Belgische seinhuizen : een typologische aanzet aan de hand van de lijnen 50 en 50A van Brussel naar Oostende
Author
Abstract
In Vlaanderen zijn er tot nu toe vijf seinhuizen beschermd als monument. Door de automatisering van het spoorwegbedrijf zijn deze gebouwtjes vaak tot afbraak gedoemd. Over het architecturale aspect van Belgische seinhuizen zijn tot op heden geen uitgebreide studies gevoerd. Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor dit spoorwegpatrimonium. Opmerkelijk, zeker gezien de rijke spoorweggeschiedenis van België, dat als eerste land van het Europese continent een spoorwegnetwerk uitbouwde. In dit onderzoek werd getracht om op basis van de spoorweglijnen 50 en 50A (Brussel-Noord Oostende) een eerste typologische aanzet van Belgische seinhuizen op te stellen. Ook werd er bekeken hoe men zou kunnen omgaan met de buiten dienst gestelde seinhuizen. Het documenteren van deze gebouwen is hierbij een eerste noodzakelijke stap.
Language
Dutch
Source (journal)
Relicta : archeologie, monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen / Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed; Flemish Heritage Institute. - Brussel, 2006 - 2015
Publication
Brussel : Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, 2015
ISSN
1783-6425
Volume/pages
12(2015), p. 323-350
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 18.12.2015
Last edited 24.12.2015