Publication
Title
De grenzen van een gescheiden gezin definiëren : kinderen aan het woord
Author
Language
Dutch
Source (book)
Divers jong : over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen / Cops, Diederik [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco, 2015
ISBN
978-94-6292-260-0
Volume/pages
p. 54-73
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.12.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference