Publication
Title
R A. GYSEL. Oorlogsdagboek van de Ieperse kloosterzuster Margriet-Marie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen. - Brugge
Publication
Brugge : 2004
ISSN
0770-0822
Volume/pages
141:3-4(2004), p. 197-201
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 21.12.2015
Last edited 24.12.2015