Publication
Title
Maaltijd in Emmaüs door Matthijs De Visch
Author
Language
Dutch
Source (book)
De kerk van de H. Kruisverheffing in Sint-Kruis : een vroegvoorbeeld van rijpe neogotiek / Dendooven, D.; et al.
Publication
Sint-Kruis : Stuurgroep Kerkjubileum, 2003
Volume/pages
p. 86-87
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Record
Identification
Creation 21.12.2015
Last edited 06.03.2018