Publication
Title
Rechters tussen staat en staat. Enige opmerkingen over de selectie en benoeming van leden van het Internationaal Gerechtshof
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtspleging en rechtsbescherming. Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-Van Leeuwen / Baas, Reyer [edit.]; et al.
Publication
Deventer : Wolters Kluwer, 2015
ISBN
978-90-13-13088-1
Volume/pages
p. 151-159
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.12.2015
Last edited 24.12.2015
To cite this reference