Title
Een doorlichting van de Kaderrichtlijn 89/391 op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie : kan België hieruit lessen trekken?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Subject
Law
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle