Publication
Title
De vernietiging van de Belgische Dataretentiewet met terugwerkende kracht : de bescherming van het privéleven primeert (noot onder GwH 11 juni 2015, nr. 84/2015)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Publication
Mortsel : 2015
ISSN
1782-3447
Volume/pages
6(2015), p. 492-496
Full text (publishers version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.01.2016
Last edited 06.01.2016
To cite this reference