Publication
Title
Het complexe systeem van verstek, ontvankelijk of niet-ontvankelijk verzet, ongedaan verzet en hoger beroep : voorstellen tot vereenvoudiging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
25(2014-2015), p. 963-972
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.01.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference