Publication
Title
Toevoeging van stukken aan het strafdossier na het hoger beroep in het kader van de voorlopige hechtenis, noot onder Cass. 27 november 2013
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2014-2015), p. 1380-1384
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.01.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference