Publication
Title
Het algemeen rechtsbeginsel non bis is idem belet niet de combinatie van een strafrechtelijke sanctie en een (klassieke) tuchtstraf
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2016
ISSN
1782-3463
Volume/pages
18(2015-2016), p. 699-704
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.01.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference