Publication
Title
Uitvoering van studie met betrekking tot phytoremediatie en een modellering van sedimenttransport en oppervlaktewater in en rond het gebied Bankei te Balen : geïntegreerd eindverslag van de uitvoering van het bestek RO-11-003 dossier 999995 door Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; R12-152
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Ecosystem Management Research Group, 2015
Volume/pages
54 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.01.2016
Last edited 10.01.2016
To cite this reference