Publication
Title
Paul Luykx, Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte : Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880-1960
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2008
ISSN
0778-8304
Volume/pages
17(2008), p. 340
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 12.01.2016
Last edited 06.03.2018