Publication
Title
Van Eijnatten, Joris, van Lieburg, Fred, Nederlandse religiegeschiedenis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2005
ISSN
0778-8304
Volume/pages
14(2005), p. 425-426
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 12.01.2016
Last edited 06.03.2018