Publication
Title
De fiscale discussie in België. Wat drijft de Belgische fiscale wetgever?
Author
Abstract
In 2014 heeft de Belgische federale regering een substantiële tax shift aangekondigd om de belastingdruk op inkomsten uit arbeid te temperen. Het wetgevingsproces om deze beleidsdoelstelling door te voeren is volop aan de gang. . De verschuivingsmogelijkheden waarover de federale wetgever beschikt worden echter in belangrijke mate beperkt door de fiscale bevoegdheden waarover de gewesten (o.m. inzake schenk- en erfbelasting) beschikken De hoge (para)fiscale lasten op arbeidsinkomsten worden deels verschoven naar belastingen op consumptie, eco- en gezondheidsfiscaliteit. Ook stelt men een relatief beperkte verschuiving naar belastingen op vermogensinkomsten vast. Wat betreft de vennootschapsbelasting, houdt België vast aan een hoge nominale belastingdruk, gecombineerd met een uitgesproken nichegericht beleid, met inbegrip van het behoud van de notionele interestaftrek.
Language
Dutch
Source (journal)
Weekblad voor fiscaal recht. - Deventer, 1955, currens
Publication
Deventer : 2016
ISSN
0043-1796
Volume/pages
7126:2(2016), p. 3-8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.01.2016
Last edited 19.01.2016
To cite this reference